MammaPrint – edini genomski test za oceno verjetnosti ponovitve raka dojke z dokončnim rezultatom.

Nizko ali visoko tveganje, brez kategorije srednjega tveganja.

Spoznajte ali potrebujete kemoterapijo ali ne.

Spoznaj več o svojem raku dojke

Biologija vašega raka na dojki je edinstvena. Identifikacija najbolj učinkovite terapije prilagojene posameznici imenujemo “personalizirana medicina” in se prične z egzaktno znanostjo, s čimer se ukvarjajo pri Agendiji. Tradicionalno so se zdravniki za izdelavo primernega načrta zdravljenja zanašali na kliničnopatološke dejavnike kot so: starost, velikost in razred tumorja, vpletenost limfnih žlez in status hormonskih receptorjev. Te informacije so seveda koristne, a ne povzemajo informacij o prikriti biologiji vašega tumorja.  Agendijin zbir testov raka na dojki (angl. Breast Cancer Test Suite) razkriva vašo prikrito biologijo raka na dojki in s tem nudi vam in vašemu zdravniku večjo informiranost kar pripomore k izbiri optimalnega načina zdravljenja.

Ali ste vedeli, da je MammaPrint EDINI obstoječi test za oceno verjetnosti ponovitve raka na dojki s prospektivno dokazano identifikacijo pacientk, ki se lahko VARNO odrečejo zdravljenju s kemoterapijo?

Kaj naj vprašam svojega zdravnika?

Prosite zdravnika, da na vašem vzorcu tumorja, opravi MammaPrint test. Test se lahko izvede na vašem obstoječem vzorcu, odvzetem med biopsijo ali med operacijskim posegom in shranjenim v parafinskem bloku za shranjevanje (FFPE tkivo). Nova biopsija oz. kirurško tkivo ni potrebno.

Če vaš zdravnik ni seznanjen z razpoložljivimi testi Agendije, se lahko obrne na DiaGenomi d.o.o., MammaPrint@diagenomi.eu, ki ga bo povezal z Agendijinim onkološkim specialistom.

MammaPrint je edini genomski test za oceno verjetnosti ponovitve raka na dojki s podporo v recenziranih podatkih o bodočih izzidih (assay backed peer-reviewed, prospective outcome data.) Za razliko od drugih testov podaja enoznačna rezultata “nizko tveganje” (angl. Low Risk) ali “visoko tveganje (angl. High Risk), kar eliminira negotovost “srednjih tveganj” (angl. Intermediate Risk), ki se drugače lahko pojavijo pri 39% testiranih bolnic1.

Rezultat “majhno tveganje” (angl. Low Risk) pomeni, da imate 10% verjetnost povrnitve. “Visoko tveganje” (angl. High Risk) pa pomeni da imate 29% verjetnost, da se bo povrnil2. Ti rezultati temeljijo na 10-letnem spremljanju referenčne skupine bolnic, ki niso imele nobene dodatne terapije. Rezultat “nizko tveganje” (angl. Low Risk) ne zagotavlja, da se vaš rak ne bo ponovil, prav to kot ne rezultat “visoko tveganje” (angl. High Risk), da se bo ponovil. Ti rezultati vam bodo, skupaj s preostalimi dejavniki, vam in vašemu zdravniku omogočili, da se odločite za najbolj primeren način zdravljenja.

Blueprint molekularna podtipizacija omogoča globlji vpogled v tumorske poti, odkriva njegovo skrito tumorsko biologijo. Molekularna podtipizacija informira zdravnika o tem, kako tumor deluje pod površjem. Tradicionalna podtipizacija (kot IHC ali FISH) oceni tumor na podlagi površinskih značilnosti celic, medtem ko molekularna podtipizacija poglobljeno razišče tumor na funkcionalni ravni z namenom, da ugotovi kateri geni dejansko vplivajo na obnašanje tumorja. V kombinaciji z MammaPrint testom, bo BluePrint odkril ali je vaš rak dojk luminalnega tipa (A ali B), bazalnega tipa, ali tipa HER2. Te ugotovitve so pomembne pri določanju najprimernejše terapije za vašo vrsto tumorja.

Ameriško združenje kliničnih onkologov (ASCO) priporoča MammaPrint® kot prognostično orodje za odločanje o opustitvi kemoterapije  pri pacientkah z ugotovljenim kliničnim visokim tveganjem, ki so pozitivne na hormonske receptorje in so HER2-negativne.

ASCO trenutno priporoča MammaPrint kot edini genomski test, ki se lahko uporablja v pomoč pri odločitvi o načinu zdravljenja pri bolnikih z zgodnjim stadijem raka dojke s do tremi prizadetimi bezgavkami.

Revidirane smernice ASCO označujejo že četrto pozitivno posodobitev mednarodne smernice za MammaPrint v letu 2017 in s tem priznava najvišjo stopnjo kliničnih dokazov, (študija MINDACT).

Več lahko preberete na strani: http://ascopubs.org/doi/full/10.1200/JCO.2017.74.0472

V 15-ih St. Gallen mednarodnih smernicah o zdravljenju raka dojk, ki so bile pred kratkim objavljene v “Annals of Oncology”, že v tretje priporočajo MammaPrint® 70-Genomski test verjetnosti ponovitve raka, za pomoč pri odločanju o načinu zdravljenja pri bolnicah z rakom dojke v zgodnji fazi.

Letošnja (2017) posodobitev, predhodno že izdanega soglasja komisije o ustreznosti MammaPrint testa kot prognostično orodje pri izbiri zdravljenja (z ali brez adjuvantne postoperativne kemoterapije) pacientk z rakom dojke brez prizadetih bezgavk,  razširja tudi na pacientke s do tremi prizadetimi bezgavkami.

Več lahko preberete na strani http://www.agendia.com/agendias-mammaprint-recommended-by-the-2017-st-gallen-international-breast-cancer-guidelines-in-significant-update/

Velika moč prognoziranja. Dolgoročno dokazljiva.

25-letna sledilna študija objavljena v vodilnem medicinskem zborniku “New England Journal of Medicine” je pokazala, da imajo ti rezultati trdno, natančno in dolgoročno vrednost. Pridobljeni rezultati imajo trenutno najdaljšo sledilno dobo med vsemi študijami te vrste.

”Ta izjemna dolgoročna študija dokazuje sposobnost 70-genskega podpisa natančnega razlikovanja med višjo in imanjšo stopnjo tveganja ponovitve in celokupnega preživetja pri ženskah v času svojega življenja, ko ima lahko rak dojke najbolj uničujoč vpliv na plodnost, produktivnost in sposobnost, da izpolnijo odgovornosti za vzgojo otrok.”

“Dokončen rezultat – “nizko tveganje” ali “visoko tveganje“. Brez kategorije “srednjega tveganja”

Dostop do informacij, enostavnih za interpretacijo, omogoča vam in vašemu zdravniku izbiro najbolj primernega zdravljenja. Binarni rezultati MammaPrint-a odpravljajo dvoumnost rezultatov, ki se pojavlja pri drugih testih, za katere pojavnost je bila ugotovljena tja do 39%, pri testiranih bolnicah.