MammaPrint test je del mnogih mednarodnih kliničnih smernic zdravljena raka na dojki in se rutinsko uporablja pri planiranju zdravljenja raka dojke.  MammaPrint test je kot del teh smernic:

1. Ameriško združenje klinične onkologije (angl. American Society of Clinical Oncology, ASCO)

 • Ameriško združenje klinične onkologije, ASCO, je v svoji posodobitvi s posebnim fokusom na MammaPrint testu, ki je bila sprožena ob spremembi paradigme zdravljenja raka dojke – objave rezultatov  MINDACT raziskave avgusta  l.2016, objavila sledeča priporočila in ugotovitve:
 • priporoča uporabo MammaPrint testa za pacientke z ugotovljenim klinično visokim tveganjem ponovitve raka,  na hormonske receptorje pozitivnim rakom, HER2-negativnim rakom,  z namenom ugotovitve možnosti, da se za zdravljenje NE uporabi kemoterapija

MammaPrint je trenutno edini genomski test, ki lahko vodi terapevtske odločitve pri pacientkah z rakom dojke v zgodnjem stadiju in s prisotnostjo pozitivnih limfnih žlez (1-3 limfne žleze).

2. St. Gallen mednarodno soglasje o raku dojke (angl., St. Gallen International Breast Cancer Consensus):

 • že tretjič po vrsti, so St. Gallen smernice, ki izhajajo vsako drugo leto, priporočile uporabo MammaPrint testa
 • lanska posodobitev (2017) razširja konsenz o MammaPrint testu kot diagnostičnem orodju pri sprejemanju odločitev o adjuvantni kemoterapiji za pacientke z rakom dojke s pozitivnimi limfnimi žlezami(Že pred samo objavo članka o raziskavi MINDACT iz leta 2016, je bil MammaPrint test priporočen za pacientke z negativnimi limfnimi žlezami)

3. Evropska skupina za tumorske označevalce (angl., European Group on Tumour Markers, EGTM):

 • MammaPrint je prvi in hkrati edini več-genski test s potrjeno najvišjo mogočo ravnijo trdnosti znanstvenih dokazov (angl. Level 1A evidence), ki temeljijo na ugotovitvah MINDACT raziskave
 • MammaPrint je priporočen tako za prognosticiranje poteka bolezni kot za asistenco pri sprejemanju odločitev o smiselnosti uporabe adjuvantne kemoterapije pri pacientkah z ER-pozitivnim, HER2-negativnim, negativim limfnim žlezam (1-3 vozli)

4. Nemško združenje ginekološke onkologije (nem., Die Arbeitsgemeinschaft Gynäkologische Onkologie, AGO)

Nemško združenje ginekološke onkologije AGO je lani posodobila svoje smernice zdravljenja primarnega in metastaziranega raka dojke v katerem priporoča MammaPrint z najvišjo stopnjo zaupanja (level 1A) kot orodje za identifikacijo bolnic, ki se lahko odpovejo kemoterapiji brez škode za svoje zdravje.

5. Ameriški odbor za tumorje (angl., American Joint Committee on Cancer, AJCC)

Ameriški odbor za tumorje je, je v posebnen  popravku namenjenem izjključno MammaPrint testu v  8. ediciji Navodil za določanje stopenj raka, potrdil klinično uporabno vrednost MammaPrinta pri odločanju o načinu zdravljenja ter pri določanju same stopnje raka. V popravku je mogoče razbrati, da je kateri koli genomski profil ali več-genski panel mogoče uporabiti takrat, ko je znana tudi klinična slika.
Prav tako popravek, ki temelji na študiji MINDACT, prepozna znanstvene dokaze o uporabnosti MammaPrinta za določanje klinične napovedi kot trdne (Level 1).  more>>

6. Evropsko združenje za klinično onkologijo (angl.  European Society of Medical Oncology, ESMO):

 • smernice klinične prakse priporočajo MammaPrint za določevanje stadija raka in ocenjevanje tveganja ter za informiranje o adjuvantnem kemoterapevtskem zdravljenju.
 • MammaPrint se lahko uporablja za pridobitev dodatnih prognostičnih in / ali napovednih informacij, ki dopolnjujejo oceno patologije in napovedujejo odziv na adjuvantno kemoterapijo
 • v primeru negotovosti glede indikacij za adjuvantno kemoterapijo se lahko MammaPrint uporablja tako za določanje verjetnosti ponovitve raka kot za napovedovanje koristi zdravljenja s kemoterapijo

7. Nizozemske nacionalne smernice zdravljenja raka na dojki (niz., National BorstKanker Overleg Nederland, NABON):

 • Smernice NABON priporočajo MammaPrint v individualnih primerih hormonsko odzivnega invazivnega duktalnega karcinoma, če je prisoten dvom o indikacijah za adjuvantno kemoterapijo na podlagi tradicionalnih prognostičnih faktorjih.
 • v l. 2016, je NABON izdal update posodobitev kot odgovor na odzive na vpliv, ki jih je imela objava rezultatov raziskave MINDACT.  V njej je prehodno ugotovila, da MammaPrint predstavlja dodano vrednost za pacientke z rakom z naslednjo klasifikacijo: pT1-2N0 and pT1-N1, ER-pozitivne and HER2-negativne invazivne duktalne rake dojke, ki so predvidene za zdravljenje s kemoterapijo.