Ker verjamemo, da je treba bolnicam omogočiti jasne rezultate, zagotavljamo bolnicam najboljša testa v razredu natančnih onkoloških testov za usmerjanje pristopov k zdravljenju raka dojke, da bi lahko dosegle svoj duševni mir

Proizvajalec testov Agendia se poslužuje najboljših znanstvenih pristopov, da bi zmanjšali negotovost pri izbiri najprimernejše poti zdravljenja raka dojke. Njihovi testi analizirajo aktivnost genov bolničinega tumorja. Pri tem ocenijo tveganje ponovitve raka in tumorju določijo podtip.

Oboroženi s temi informacijami imajo bolnice in njihovi zdravniki dodaten, pomemben vpogled, s katerim si pomagajo odgovoriti na nekatera najtežja vprašanja –  Ali se bo rak verjetno vrnil? Bi bila kemoterapija koristna? Ali se lahko zdravljenje omili brez ogrožanja kasnejšega ponovnega pojava?

Natančni odgovori

Verjamemo, da se pot do duševnega miru najde s pomočjo natančnih odgovorov. Naši testi raka dojke pomagajo izpolniti to obljubo.

MammaPrint in BluePrint* testa se lahko izvajata istočasno na istem vzorcu tkiva, in zagotovita rezultate v desetih dneh.  Oba testa sta namenjena ženskam vseh starosti, ki:

  • so na novo diagnosticirane z invazivnim zgodnjim rakom dojke (stopnja I ali II)
  • imajo velikost tumorja do 5 cm
  • imajo negativne bezgavke oz. imajo 1-3 pozitivne bezgavke †

mammaprint

 MammaPrint je genomski test, ki pomaga napovedati tveganje ponavljajočega se raka dojke v prihodnosti

blueprint

BluePrint stratificira tumor v tri različne molekularne podvrste; Luminalni, HER2 ali bazalni tip


MINDACT  raziskava je pokazala, da je test MammaPrint,

pri 46% bolnic, za katere je bilo na podlagi klinično-patoloških
dejavnikov ugotovljeno visoko tveganje ponovitve bolezni, pokazal
genomsko nizko tveganje in zato kot take niso imele
bistvenih koristi od kemoterapije 1

Genetsko in genomsko testiranje

Medtem, ko lahko genetsko in genomsko testiranje zveni podobno, analizirata različne stvari. Genetsko testiranje preučuje gene, s katerimi se oseba rodi, da bi ugotovili, ali obstaja podedovano tveganje, na primer zaradi mutacij v genu BRCA1 / 2, ki povzročajo dedno nagnjenost k raku.

Genomsko testiranje proučuje aktivnost določenih genov v tumorju, da bi ugotovili, kaj poganja njegovo rast in vedenje; ali se bo rak osebe verjetno vrnil; in pomagati zdravnikom pri sprejemanju kliničnih odločitev.

Genomsko testiranje zagotavlja večji vpogled

Zdravstveni delavci nimajo več potrebe, da bi se zanašali zgolj na klinične in patološke dejavnike, kot so starost bolnika, velikost tumorja, stopnja tumorja, prizadetost bezgavk, status hormonskega receptorja in stanje HER2§, da bi ocenili tveganje za nastanek tumorja.

Vključitev genomskih podatkov  o bolničinem tumorju v klinično in patološko oceno zdravnika poda jasnejšo sliko, kar jim omogoča, da sprejmejo bolje informirane odločitve glede bolnikovega načrta zdravljenja.

mammaprint

 MammaPrint je genomski test, ki pomaga napovedati tveganje ponavljajočega se raka dojke v prihodnosti

blueprint

BluePrint stratificira tumor v tri različne molekularne podvrste; Luminalni, HER2 ali bazalni tip