Loading...

Primerne kandidatke so bolnice z diagnozo invazivnega raka dojke I. ali II. stopnje, brez prisotnosti metastaz v limfnih vozlih ali s do tremi pozitivnimi limfnimi vozli ter z velikostjo tumorja manjšega od 5 cm.
Za razliko od drugih testov, Agendiina skupina testov raka dojke za testiranje nima nobenih drugih omejitvenih dejavnikov kot so: stanje hormonskih receptorjev (estrogenski receptor / progesteronski receptor), status HER2 ali predpisna za hormonska terapija.

MammaPrint je 70-genomski test, ki bo ocenil tveganje ponovitve raka, z drugimi besedami, kakšna je verjetnost, da se bo rak v prihodnosti vrnil. Pridobite dokončne rezultate – bodisi z nizkim tveganjem ali visokim tveganjem, brez vmesnih ali nedoločenih rezultatov, ki so pogosti pri drugih genomskih testih. Pri bolnicah z najpogostejšim tipom raka dojke (pozitivnim hormonskim receptorjem, HER2 negativnim, negativnimi limfnimi vozlišči [ER + / HER2- / LN-]) je rezultat z nizkim tveganjem MammaPrint pokazal odlično 97,8% verjetnost, da bodo 5 let po zdravljenju s samo hormonsko terapijo brez metastz (inhibitor tamoksifena ali aromataze), pri čemer bolnice ne bi imele pomembne koristi od dodajanja kemoterapije. Pri bolnicah z visokim tveganjem (določenim z MammaPrint testom), ki so zdravljene s hormonsko terapijo in kemoterapijo, je bila ugotovljena 94,6-odstotna verjetnost, da bi bile brez metastaz po 5 letih od zdravljenja. Ti rezultati temeljijo na klinični raziskavi MINDACT, ki je mejnik v zdravljenju raka na dojki in predstavlja vrednosti povprečnega tveganja za ponovitev raka pri teh dveh skupinah.

Glede na študijo MINDACT, če imate po MammaPrint testu nizko tveganje za ponovitev raka, imate torej majhno tveganje za vračanje raka pri čemer bi imelo kemoterapevtsko zdravljenje malo oziroma nič koristi. Bolniki z nizko stopnjo tveganja, ob samo hormonskem zdravljenju bolezni, so imeli v povprečju 2,2-odstotno tveganje ponovitve  5 let po zdravljenju  (povprečna verjetnost ponovitve pri bolnikih z ER + / HER2- / LN) .1

Če imate glede na MammaPrint test visoko tveganje imate večje tveganje za ponovitev raka in študije so pokazale 50-odstotno relativno korist dodajanja kemoterapije (Knauer et al, 2010). V študiji MINDACT so bolniki z visokim tveganjem imeli v povprečju 5,4-odstotno tveganje ponovitve 5 let po zdravljenju s kemoterapijo in hormonsko terapijo (povprečna verjetnost ponovitve pri bolnikih z ER + / HER2 / LN).
Bolnice z visokim tveganjem je mogoče dodatno razdeliti na podtipe, ki lahko izboljšajo vaš načrt zdravljenja. Ti podtipi zagotavljajo dodatne informacije o tem na kaj naj bi se vaš tumor najbolje odzival: na hormonsko terapijo, kemoterapijo, ciljno terapijo ali kombinacijo.

BluePrint je 80-genomski test, ki razkriva funkcionalni molekularni podtip vašega tumorja. Molekularna podtipizacija informira vašega zdravnika o tem, kako tumor deluje pod površino. Tradicionalne podtipizacije (npr. IHC ali FISH) ocenjujejo tumor tako, da pregledajo značilnosti celične površine, molekularni podtip pa globlje na funkcionalni ravni, da bi ugotovili, kateri geni poganjajo tumorjevo vedenje. V kombinaciji z MammaPrint testom bo BluePrint določil, ali je vaš rak dojk luminalnega tipa (tipa A ali B), bazalnega tipa ali tipa HER2. Te ugotovitve so pomembne pri odločanju katero zdravljenje je najbolj primerno za vaš specifičen tumor.

MammaPrint in BluePrint vam in vašemu zdravniku zagotavljata globlji vpogled v tumorske poti z odkrivanjem skrite tumorske biologije. S kombiniranjem tveganja ponovitve z molekularnim podtipom dobite jasnejšo sliko o tem, kako deluje vaš rak dojke, kar vodi k boljši informiranosti o zdravljenju. MammaPrint je prvi in edini test z FDA 510 (k) certifikatom (Federal and Drug Administration, USA) za ponovitev raka dojke pri ženskah vseh starosti in je edini test ponovitve raka dojke, ki je bil v celoti prospektivno validiran. BluePrint molekularna podtipzacija je najbolj razširjen test molekularnih podtipizacij, ki pomaga natančneje opredeliti vašo možno stopnjo odzivnosti na kemoterapijo kot IHC / FISH z boljšo korelacijo z dolgoročnimi rezultati kliničnega zdravljenja.2 MammaPrint in BluePrint lahko naročite skupaj ali posamično.