BluePrint: test za napovedovanje verjetnega vedênja tumorja

BluePrint,* molekularni podtipizacijski test, analizira aktivnost 80-ih genov, in z njo omogoči stratifikacijo tumorja v enega izmed treh podtipov: luminalni tip, HER2-tip † in bazalni tip.‡ S kombinacijo testov MammaPrint in BluePrint so lahko bolniki stratificirani v naslednje štiri podskupine: Luminalni tip / MammaPrint »nizko tveganje« (Luminal A§); »visoko tveganje« za luminalni tip / MammaPrint (luminalni B ||); Bolniki tipa HER2 in bazalni tip.1

Vsak podtip raka dojke se izrazito razlikuje po stopnji agresivnosti, dolgoročnem izidu in odzivu na kemoterapijo. Z informacijami o podtipih, ki jih zagotavlja BluePrint v kombinaciji z MammaPrintom, so zdravniki bolje obveščeni, in lažje sprejemajo odločitve o pacientovih posebnih možnostih zdravljenja s čimer personalizirajo njeno zdravljenje.

V študiji iz leta 20132 je sočasna izvedba molekularnega podtipizacijskega testa BluePrint skupaj z MammaPrintom, v primerjavi s tradicionalnimi metodami (kot sta IHC in FISH), bolje pomagala napovedati bolnikovo prognozo in pomagala izbrati primerno terapijo

21% bolnikov je bilo prerazvrščenih v MammaPrint “nizko tveganje” / BluePrint luminalni tip A in je pokazalo malo, če sploh kaj, koristi od kemoterapije.

Pomembno je, da pravilno izberete prave bolnike za pravo neoadjuvantno kemoterapijo. Funkcionalno molekularno podtipiziranje z analizo 80-ih genov, BluePrint, dodatno izboljša preciznost onkologije in zagotavlja dragocen vpogled v bolnikovo biologijo tumorja, da je bolje informiran ob odločitvah o zdravljenju.

Dr. Pat Whitworth, MD

BluePrint® je laboratorijsko razvit test, ki je bil razvit, potrjen in ga izvaja izključno Agendia. Test je predviden za klinične namene. Test ni bil potrjen s strani Ameriškega urada za prehrano in zdravila (FDA), vendar mu je bil dodeljen znak CE za uporabo v Evropi. Laboratorij je urejen v skladu s CLIA standardom za laboratorije v Združenih državah za zagotovitev kakovosti in veljavnosti testov. Naši laboratoriji so akreditirani v okviru CAP in certificirani po CLIA za izvajanje zahtevnih kliničnih laboratorijskih preiskav.

Molekularni podtip HER2 ni enak HER2-pozitivnemu in se ne uporablja za usmerjanje zdravljenja. Čeprav je večina tumorjev tipa HER2 pozitivna na HER2 (imenovana iz tega razloga), je približno 30 odstotkov HER2-negativnih. Tumorji tipa HER2 so ponavadi: ER-negativni, PR-negativni, s pozitivnimi bezgavkami in manj ugodnim tumorskim razredom.

Basalni tip je molekularni podtip raka dojke, ki vsebuje določeno skupino genov, izraženih s celicami v zunanjem sloju (bazalu) odrasle mlečne žleze. Bazalni raki se na splošno testirajo negativno za ER, PgR in HER2 in so še posebej agresivni.

§ Luminalni A je molekularni podtip raka dojke, ki je ER / PgR-pozitiven, pri čemer je negativen za HER2. To je najpogostejši podtip.

|| Luminal B je molekularni podtip raka dojke, ki je nagnjen k ER-pozitivnemu, PgR-negativnemu, HER2-negativnemu, in ima visoko raven proliferativnih markerjev.

REFERENCE:
1Glück S, de Snoo F, Peeters J, Stork-Sloots L, Somlo G. Molecular subtyping of early-stage breast cancer identifies a group of patients who do not benefit from neoadjuvant chemotherapy. Breast Cancer Res Treat. 2013; 139(3):759-67
2Krijgsman O, Roepman P, Zwart W, et al. A diagnostic gene profile for molecular subtyping of breast cancer associated with treatment response. Breast Cancer Res Treat. 2012; 133:37-47